Vasbeton szerkesztõ program...
 

Az ArmCad 2000 program grafikus munkafelületével a legbonyolultabb és legösszetettebb vasalás tervét is egyszerûen és gyorsan készítjük el. A program lényegesen elõsegíti a szerkesztõi munkát az automatikus a vaslista, a vasösszesítõ és a hálós vasalás szabási terv készítési lehetõséggel. További fantasztikus lehetõséget nyújt a közvetlen kapcsolta a Radimpex statikai és dinamikai számításokat végzõ Planet, PanelPro és Tower programokkal, melyek számítási eredményeit automatikusan képes a vasalási tervekre átvezetni.

nagyításhoz kattintson rá

A program alapelvei

Az 'ArmCad 2000' program a C++ programnyelvben íródott és az 'Object Arx'
könyvtár segítségével az 'AutoCad' program szerves részévé válik. Ennek
eredményeként, a program csak az 'AutoCad' ('14'-es, '2000'-es és további verziók) alatt futtatható, ami a két program kompatibilitását és közvetlen kommunikációját biztosítja.

_____________________________________________________________________

A programban megrajzolt vasalás a pozíciós beazonosítás révén érthetõen
egyedi és háló vasalásra van csoportosítva. Az 'ArmCad 2000' program segítségével létrehozott rajzelemek tartalmazzák a szükséges numerikus
adatokat is, így rajzolás közben is elkészíthetjük a vaslistát, a vasösszesítést
vagy a hálós vasak szabási mintáját, amely megfelel a rajz pillanatnyi
állapotának.

_____________________________________________________________

A programmal szállított zsaluzási, vasalási és hálós adatbázis nyitott
felépítésû, így a tartalmát bármikor igényeinknek és szükségeinknek
megfelelõen bõvíthetjük, módosíthatjuk, frissíthetjük.


Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban gyakran elõfordulnak hasonló vagy ismétlõdõ szerkezeti elemek, a program támogatja a blokkokkal történõ mûveleteket is. A blokkok, a zsaluzáson kívül tartalmazhatnak vasalási rajzelemeket is, így ennek köszönhetõen nagyon gyorsan elkészíthetjük a gyakran ismétlõdõ szerkezeti csomópontok részletrajzait.

A kimondott egyszerû kezelés és rajzolás, valamint az automatikus vasösszesítések készítése mellett, a programnak nagy elõnye, hogy átveheti és automatikusan feldolgozhatja a 'Radimpex' programcsaláddal - Planet, PanelPro és Towerrel - elkészített számítási eredményeket. A számítási programokban megadott topológiai adatok és az elfogadott vasalási mennyiségek alapján az 'AutoCad 2000' program létrehozza a és zsaluzási vasalási terveket. Ezek a tervek, az esetleges kisebb módosítások végrehajtása után, végleges kiviteli tervek, s így a lehetõ leggyorsabb módon tudunk versenyképesen válaszolni az egyre szûkülõ határidõkre.

ArmCad 2000 röviden összefoglalva

A zsaluzási tervek rajzolásához rendelkezésünkre áll valamennyi megszokott rajzolási funkció. Természetesen, lehetõségünk van kész épitész rajzokat is beolvasni, azaz azokat alátét rajzokként felhasználni.

A vasalás megrajzolása a vasak és kengyelek adatbázisból a megfelelõ alakú vas átemelésébõl áll, de természetesen teljesen tetszõleges alakú vasat is definiálhatunk. A megadott vasalási típus és átmérõ alapján, az érvényes szabvány elõírásait betartva, a program elhelyezi az esetleges kampókat és megadja a szükséges lekerekítési sugarakat. A vashoz rendelt adatokat az erre kifejlesztett függvényekkel utólagosan könnyen és áttekinthetõ módon változtathatjuk, a módosítások pedig azonnali hatással vannak a vaslistára és vasösszesítésre.

Vasak sorozatban történõ elhelyezése egy olyan lehetõség, amely segítségével könnyen helyezhetünk el csoportosan, a megadott tengelytávolságon vasakat egy adott tartományban. A sorozatban történõ elhelyezés lehet alaprajzban, nézetben és keresztmetszetben is. A program a megadott adatok alapján automatikusan ki fogja számolni a szükséges vas darabszámot, azok pontos geometriáját, ki fogja rajzolni és be fogja kótázni a vasakat, a vaslistában pedig hozzárendeli a szükséges vashosszat a megfelelõ pozíció sorszámához.

A vasak elhelyezésének tartománya tetszõleges lehet, ennek megfelelõen az egyes vasak hossza lineáris ill. íves szabály szerint változhat. A programon belül több olyan parancs áll rendelkezésünkre, melyekkel könnyen és egyszerûen rajzolhatjuk meg a vasakat a szerkezeti elem keresztmetszeti rajzában. Különösen hatásos a teljes keresztmetszeti rajz automatikus létrehozása csupán a metszet helyének megadásával a szerkezeti elemen belül.

A NAGYíTÁSHOZ KATTINTSON A KÉPRE

Kijelölt teljesen tetszõleges tartományon belül a program automatikusan elhelyezi és kiosztja a hálókat, betartva az elhelyezési és toldási szabályokat és a megadott kiindulási pontot. A létrehozott hálók tartalmazza a hálólista készítéséhez és az optimális szabásminta létrehozásához szükséges adatokat.

A Vaslistát a program automatikusan hozza létre, a parancs bármikor meghívható, és a vaslista tartalma mindig megfelel a rajz pillanatnyi állapotának. A rajzon történt módosításokat (meglévõ pozíció törlése, újabb létrehozása, átmérõ, vasalak módosítása, stb.) a program automatikus átvezeti a vaslistára. A program külön vaslistát hoz létre az egyedi vasalásra, és külön a hálós vasalásra. A vaslistán kívûl a program elkészíti a vasalási összesítõt is, mégpedig az egyedi vasalásra az átmérõk szerint kigyûjtve, a hálós vasalásra pedig a háló típusokra kigyûjtve. A hálós vasalásra a program elkészíti a szabási tervet is, amely optimalizálva lett a kihasználatlan hálórészek minimumon való tartásával.