Tower 5.0 program ismertető

 

A Tower 5 egy grafikailag orientált számítógépes építőmérnöki program amely síkbeli és térbeli szerkezetekben ébredő igénybevételek számítására szolgál. A program a mérnök kezébe számos hatékony, könnyen tanulható és intuitív érthető eszközt helyez, mellyel az elvégzett munka hatékonysága javul és minősége nő. A Tower 5 egy teljesen új építőmérnöki program, melynek fejlesztésében kéz a kézben együtt dolgoztak sokéves szakmabeli tapasztalattal rendelkező mérnökök és programfejlesztők.

 Alapvetõ lehetõségek

__________________________________

· Statikai számítás I- és II-odrendű elmélet szerint
· Stabilitás vizsgálat (kritikus erők és kihajlási hosszak meghatározása)
· Rezgésalakok meghatározása (önrezgésszámok és rezgési alakok meghatározása)
· Szeizmikussági vizsgálat nemzetközi szabványok szerint
· Végeselem háló automatikus létrehozása
· Szerkezeti tömegek automatikus létrehozása a csomópontokban
· Szerkezeti elemek elemzése építési ütemek követése során (előregyártott szerkezetek, öszvérszerkezetek)
· Ortotróp lemezek elemzése
· Változó keresztmetszetű oszlopok és gerendák analízise (kiékelt gerendavégek, prizmatikus oszlopok, változó keresztmetszetű ragasztott fatartók)
· Gerendák csatlakozásának modellezése merev kapcsolattal (igénybevételek a gerendák tiszta nyílásában)
· Gerendák és oszlopok külpontosságának reális modellképzése (lemezben levő bordák, ugrásszerűen változó keresztmetszetű ipari oszlopok analízise)
· Feszített szerkezetek vizsgálata (tetszőleges feszítőpászma nyomvonal, feszítőerő vesztesség számítása)
· Rugalmasan ágyazott lemezek vizsgálata
· Tetszőleges típusú terhek és teherirányok megadása
· Mozgó terhek figyelembe vétele (tetszőleges elrendezésű járműterhek és nyomvonalak definiálása felületi szerkezeteken is)
· Forgási felületekre ható terhek automatikus létrehozása (önsúly-, hó-, nyomás-, folyadék-, föld-, szélteher)
· Hőmérsékleti hatások figyelembe vétele
· Vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek és faszerkezetek automatikus méretezése
· Rajzi és szöveges részeket tartalmazó statikai dokumentáció egyszerű és könnyed létrehozása
 

Adatbevitel

· Teljes mértékben grafikai orientáltságú adatbeviteli lehetőség
· Tetszőleges rajzolási síkok létrehozása
· Síkbeli és térbeli rajzolás egyidejű alkalmazásának lehetősége
· Rajzi pontok precíz megfogása pontfogási funkciók segítségével
· Dinamikus nagyítás/kicsinyítés (zoom) és rajzmozgatás (pan) az egér segítségével, a modell dinamikus forgatása (orbit)
· Rajzi elemekkel való műveletek (másolás, tükrözés, forgatás, torzítás, nyújtás, rövidítés)
· Teljes mértékű – többlépéses vissza- és előrelépés (undo/redo)
· Függőleges szerkezeti elemek automatikus létrehozása
· Forgásfelületek automatikus létrehozása (gömb, kúp, donga, csavarvonal-felület)
· Rajzi blokkokkal való műveletek (rajzi blokkok mentése, beolvasása)
· Rajzi elemek csoportba való gyűjtése és ezek láthatóságának tetszőleges beállítása (pl. csak oszlopok vagy csak típusfödémek láthatók, stb.)
· Szerkezeti modellek minőségi ábrázolása (DirectX render, szerkezetben való mozgás kamerával)

 

Számítási eredmények feldolgozása

· Igénybevételek szélső értékeinek gyors megtalálása a teljes modellen vagy annak egy részén (pl. oszlopok szélső értékei, típusfödémek maximális nyomatékai, legnagyobb eltolódások értékei csak a falakban, stb.)
· eredmények ábrázolása a teljes modellen és a kiválasztott szerkezeti elemekben (födémen, alapozási síkon, kiválasztott keretállásban, tetszőleges nézősíkban, stb.)
· Felületi elemek eredményeinek ábrázolása szintvonalak és szintfelületek segítségével, diagramok megrajzolása tetszőlegesen felvett metszetekben)
· Vonalmenti elemek eredményeinek ábrázolása diagramok ill. színskálák segítségével
· Támaszreakciók ábrázolása értékkel és reakcióerő irányokkal
· Öszvérszerkezetek feszültségeinek ábrázolása építési ütemek szerint
· Öszvérszerkezetek egyes együttdolgoztatott részeiben fellépő igénybevételek megrajzolása
· Oszlopokra és falakra egy szintről átadódó igénybevételek ábrázolása (vízszintes terhek szétosztása a födémen keresztül az alátámasztó szerkezetekre, normálerők megoszlásának elemzése, stb.)
· Rezgésalakok és elmozdulási ábrák megrajzolása és animálása
· Vasbeton szerkezetek automatikus méretezése (lemezek, falak, gerendák)
· Vasbeton szerkezetek vasalásának elfogadása és átvitele az ArmCAD2000 vasalás szerkesztő programba